Лотос Експерт ЕООД

 Perfumery, Cosmetics & Essential Oils, Consultations, Certifications, ISO 9002
 
Изготвяне и внедряване на документи, които се изискват от Министерството на здравеопазване
 
♦ Разработване и внедряване на GMP - Козметикс в козметичните предприятия съгласно Регламент 1223 (ЕО) от 2009г
 
♦ Разработване на козметични досиета, оценка за безопасност и доклад за безопасност на козметичните продукти
 
♦ Нотифициране на козметични продукти съгласно Регламент 1223 (ЕО) от 2009г
 
♦ Сертификат за износ на козметични продукти извън Европейския съюз
 
♦ Разработване на документации - технически спецификации и листове за безопасност (MSDS) на битови препарати
 
♦ Инспектор Контрол и Сертификация Козметика "Био" и "Натурална", Стандарт Natrue

♦ Сертификация на производители на Българско розово масло /ЗГУ/

♦ Разработване и внедряване на GMP в обастта на парфюмерия, козметика и одитиране
 
♦ Разработване и внедряване на GMP в обастта на етеричните масла, екстракти и одитиране
 
♦ Разработване и внедряване на Добра производствена практика (GMP) в обекти произвеждащи химически продукти
 
♦ Сертифициране по ISO9001:2008
 
♦ Пълна проектантска правоспособност - производство на парфюмерия и козметика, етерични масла, храни, лекарства, битови препарати и др. 
 
Изготвяне и внедряване на документи, които се изискват от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) към Министерството на земеделието и горите
 
♦ Разработване и внедряване на ДПП, ДХП и НАССР системи за производство на храни и хранителни добавки 
 
♦ Технологични документации за храни и хранителни добавки
 
♦ Разработване и внедряване на Система за безопасност на храните и НАССР процедури на ресторанти, барове, заведения за бързо хранене и т.н.
 
♦ Разработване на технологични документации за производство на материали и предмети от пластмаса предназначени за контакт с храни съгласно Наредба N2 на МЗ и МОСВ от 2008г и Регламент (ЕО) N 975/2009г
 
♦ Разработване на ДПП, ДХП и НАССР системи за производство на пластмасови изделия разрешени за контакт с храни
 
Joomla templates by a4joomla