Лотос Експерт ЕООД

 Perfumery, Cosmetics & Essential Oils, Consultations, Certifications, ISO 9002
 
Изготвяне и внедряване на документи, които се изискват от Министерството на здравеопазване
 
♦ Разработване и внедряване на GMP - Козметикс в козметичните предприятия съгласно Регламент 1223 (ЕО) от 2009г
 
♦ Разработване на Козметични досиета, Оценка за безопасност и Доклад за безопасност на козметичните продукти - съгласно Регламент 1223 (ЕО) от 2009г, чл.10, параграф 1
 
Нотифициране на козметични продукти съгласно Регламент 1223 (ЕО) от 2009г
 
Сертификат за износ на козметични продукти извън Европейския съюз
 
♦ Разработване на документации - Технически спецификации и Листове за безопасност (MSDS) на битови препарати - Според Регламент ЕС № 1272 от 2008г. и Регламент ЕО № 1907/2006 (REACH), изменен от 2015/830/ЕС
 
♦ Инспектор Контрол и Сертификация Козметика "Био" и "Натурална", "Органична", Стандарт Natrue - "Bio Agri Cert"

♦ Сертификация на производители на Българско розово масло /ЗГУ/

♦ Разработване и внедряване на GMP в обастта на парфюмерия, козметика и одитиране - Регламент ЕО 1223/2009, чл.8
 
♦ Разработване и внедряване на GMP в обастта на етеричните масла, екстракти и одитиране
 
♦ Разработване и внедряване на Добра производствена практика (GMP) в обекти произвеждащи химически продукти
 
♦ Сертифициране по ISO9001:2008
 
♦ Пълна проектантска правоспособност - Обекти за производство на:
- парфюмерия и козметика;
- етерични масла;
- екстракти;
- храни;
- лекарства;
- битови препарати и др. 
 
Изготвяне и внедряване на документи, които се изискват от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) към Министерството на земеделието и горите
 
♦ Разработване и внедряване на ДПП, ДХП и НАССР системи за производство на храни и хранителни добавки 
 
♦ Технологични документации за храни и хранителни добавки
 
♦ Разработване и внедряване на Система за безопасност на храните и НАССР процедури на ресторанти, барове, заведения за бързо хранене и т.н.
 
♦ Разработване на технологични документации за производство на материали и предмети от пластмаса предназначени за контакт с храни съгласно РЕГЛАМЕНТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1935/2004 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 27. октомври 2004г; Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от  14 януари 2011  година относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни, както и НАРЕДБА 2 от 23.01.2008г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни изм. и доп., бр. 72 от 16.08.2013г
 
♦ Разработване на ДПП, ДХП и НАССР системи за производство на пластмасови изделия разрешени за контакт с храни
 
Joomla templates by a4joomla