ХРАНИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

 

 ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА ХРАНИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

►Разработване и внедряване на ДПП, ДПХ и НАССР системи за производство на храни

►Разработване и внедряване на ДПП, ДПХ и НАССР системи за производство на хранителни добавки 

►Технологични документации по Наредба № 1 от 26 Януари 2016 г. за хигиената на храните на МЗХ

►Технологични документации по Наредба № 47/2004г. и Изменение и допълнение на Наредба № 47/ДВ бр.44 от 2007г. и изм. ДВ бр.90 от 2010г

►Разработване и внедряване на Система за безопасност на храните и НАССР процедури на ресторанти, барове, заведения за бързо хранене и т.н.

►Разработване на технологични документации по РЕГЛАМЕНТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1935/2004 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 27. октомври 2004г; Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от  14 януари 2011  година относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни, както и НАРЕДБА 2 от 23.01.2008г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни изм. и доп., бр. 72 от 16.08.2013г

►Разработване на ДПП, ДПХ и НАССР системи за производство на пластмасови изделия разрешени за контакт с храни

Joomla templates by a4joomla