ХРАНИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

Категория: Услуги
Посещения: 1488

 

 ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА ХРАНИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

►Разработване и внедряване на ДПП, ДПХ и НАССР системи за производство на храни и хранителни добавки 

►Технологични документации по Наредба №5 на МЗ и МЗГ от 2006г за храни

►Разработване и внедряване на Система за безопасност на храните и НАССР процедури на ресторанти, барове, заведения за бързо хранене и т.н.

►Разработване на технологични документации по Наредба №5 на МЗ и МЗГ от 2006г за производство на материали и предмети от пластмаса предназначени за контакт с храни съгласно Наредба N2 на МЗ и МОСВ от 2008г и Регламент (ЕО) N 975/2009г

►Разработване на ДПП, ДПХ и НАССР системи за производство на пластмасови изделия разрешени за контакт с храни