За нас

Фирма ЕТ "Лотос – Л. Стефанов" е създадена през 1992 г. Започва дейноста си с търговия на едро на парфюмерия и козметика, производство на козметика и експертна дейност. От 2014г е създадена фирма "Лотос Експерт" ЕООД

Собственик на фирмата н.с. І ст. Д-р Инж.техн. Любомир Стефанов завършил висш институт по хранително вкусова промишленост 1978 г. и висш машинно електротехнически институт специалност маркетинг и трансфер на технологии 1985 г.

Разработил дисертация по получаване на натурални продукти и приложението им в областа на козметиката, хранителна промишленост и фармация.

Научни публикации и доклади над 40 броя в областта на парфюмерията и етеричните масла на Международни Конгреси.

Автор на много научни публикации и патенти.  

От 1978г. до 1992г работи в Българска Роза Казанлък, Българска роза Карлово - ръководител БРВ, Научен Институт по Парфюмерия, Козметика и Етерични масла - гр. Пловдив /Ръководител направление, Зам. директор, Директор/

До 1992 г. Работи в системата на фармахим.  

От 1992г. до 1995г Фирмата основно се е занимавала с търговска и частично с консултантска дейност.

От 1996 г. Започва да извършва консултация и инженерингова дейност в областа на парфюмерия и козметика, битова химия, етерични масла, храни и хранителни добавки.

Към момента научно звание н.с. I ст. и в последствие научна степен Доктор!

Инспектор Контрол и Сертификация Козметика, "Био" и "Натурална", Стандарт Natrue

 

 Дейността на ЕТ "Лотос - Л.Стефанов" и "Лотос Експерт" ЕООД е следната:
 

 • Консултантска дейност в областта на парфюмерията и козметиката и етеричните масла; битова химия, храни и хранителни добавки

 • Оценка по безопасност на козметични продукти /Информационно досие, Доклад за безопасност на козметичния продукт съгласно Регламент 1223/2009г

 • Нотификации на козметични продукти съгласно Регламент 1223/2009г

 • Разработване и внедряване на GMP в обастта на парфюмерия и козметика, Одитиране

 • Разработване и внедряване на GMP в обастта на производство на етерични масла, екстракти и биологично активни продукти, Одитиране

 • Сертификация на козметика, "Био" и "Натурална", Стандарт Natrue

 • Сертификация на производители на Българско розово масло /ЗГУ/

 • Пълна проектантска правоспособност - проектиране в част Технология за:
  козметика, етерични масла, екстракти, лекарства, храни и други.

 • Разработване и сертифициране по ISO 9001-2008

 • Разработване и внедряване на GMP за производство на пластмасови опаковки за храни, козметика и парфюмерия

 • Разработване и внедряване на ДПП, ДХП и продуктов НАССР на производства за хранителни продукти.

Joomla templates by a4joomla