ПАРФЮМЕРИЯ И КОЗМЕТИКА

Изготвяне и внедряване на документи, които се изискват от Министерството на здравеопазване

 

►Парфюмерийно козметични продукти - производство и внос
 

►Разработване и внедряване на GMP-Козметикс в козметичните предприятия съгласно Регламент 1223 (ЕО) от 2009г
 

►Разработване на козметични досиета, оценка за безопасност и доклад за безопасност на козметичните продукти
 

►Нотифициране на козметични продукти съгласно Регламент 1223 (ЕО) от 2009г
 

►Сертификат за износ на козметични продукти извън Европейския съюз
 

►Производство и внос на химически продукти (битови препарати за почистване и биоцидни препарати)
 

►Разработване на документации - технически спецификации и листове за безопасност (MSDS) на битови препарати
 

►Разработване и внедряване на Добра производствена практика (GMP) в обекти произвеждащи химически продукти

Joomla templates by a4joomla